İspanyolca

Eğitimler > Özel Dersler > İspanyolca

İspanyolca

İspanyolca

İSPANYOLCA KURSU 
İspanyolca dünyada resmi dil kullanımı olarak Çince’ den sonra 2.sırada gelmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde resmi dil olarak kullanılmaktadır. Dünya nüfusu içerisinde yaklaşık 470-500 milyon kişinin İspanyolca dili konuştuğu bilinmektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri anayasasında ülkenin resmi dili belirtilmemekle birlikte İngilizceden sonra en çok konuşulan dil İspanyolcadır. 
Her 10 Amerikalıdan 4 ünün İspanyolcayı bildiği tahmin edilmektedir. İspanyolca uluslararası ve bölgelerarası anlaşmalarda resmi dil olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinde birçok kişinin İspanyolca dilini konuşmaya başlaması ve dünyada en çok konuşulan 3 dilden birinin İspanyolca olması, ayrıca duvarların yıkılması ile tüm dünyadaki ülkelerin birbirine daha çok yaklaşması nedeni ile oluşan ticari ve kültürel yakınlaşmalar, İspanyolca’ ya olan ilgiliyi arttırmıştır.
İspanyolcayı, doğru ve kalıcı bir şekilde öğrencilerimize aktarmak için açtığımız İspanyolca kurslarımıza  DİLMERK  farkıyla katılabilirsiniz. 

İSPANYOLCA SEVİYELERİ
A1 
A1 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenci günlük hayata dair basit cümleler kurabilir ve kısa metinleri okuyup yazmayı öğrenir. Kendini diğer kişilere tanıtabilir. Yaşadığı yer, sahip olduğu nesneler ve tanıdığı kişilerle ilgili basit bilgiler alabilir ve verebilir. Kendisi ile yavaş ve anlaşılır şekilde konuşulduğunda başlangıç düzeyinde iletişim kurabilir.

A2 
A2 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenci kendisi, ailesi, alışverişi, sevdiği yerler ve işi hakkında kurulan başlıca cümleleri anlayabilir. Öğrencinin aşina olduğu ve cevaplarını bildiği günlük işler hakkında zamanında bilgi verebilir. Geçmişiyle ilgili bilgileri ve çevresinde oluşan anlık ihtiyaçları basit şekilde yazabilir. 

B1 
B1 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenci, metinlerde geçen ana fikirleri ve aşina olduğu konuları daha kapasiteli bir biçimde anlayabilir. İlgi duyduğu ve kendisine tanıdık gelen konular üzerine anlaşılır etkili metinler yazabilir. Özetle deneyimlerini, yaşanan olayları, isteklerini, ideallerini belirtebilir ve de planlarından bahsedebilir.

B2 
B2 seviyesinde  artık zor metinlerde geçen somut ve soyut fikirleri anlar ve konuya hakimiyet kurabilir. Ana dili İspanyolca olan kişilerle akıcı biçimde konuşabilir. Çeşitli konularda kapsamlı metinler hazırlayabilir. Genel konular üzerinde kendini  olumlu ya da karşıt görüşleri savunabilir. Öğrenci sosyal ve akademik hayatında sözel ve yazılı alanda yeterli dil yetkinliğine erişmiştir.

C1
C1 seviyesinde öğrenci zorlu metinleri rahatlıkla anlayabilir. Akıcı ve doğal biçimde bazı kalıp ve deyimleri yerinde kullanabilir. Karmaşık konuların iyi yapılandırıldığı anlaşılır metinler yazabilir. Makale ve metinleri doğru biçimde sıralayabilir ve ifade etmeyi sağlayabilir.

C2
C2 seviyesinde öğrenci  hemen her duyduğu ve okuduğunu kolaylıkla anlayabilir. Çeşitli kaynaklardan edindiği bilgi ve yorumları tutarlı ve net biçimde sözlü veya yazılı ifadelerde yeniden kurabilir.Oldukça karmaşık durumlarda bile ince anlam farklılıklarını ayırt ederek, akıcı ve hızlı biçimde kendini ifade edebilir.

Etiketler